VMBO Boerhaavelaan maakt werk van leren!

Vmbo Boerhaavelaan is een omgeving waarin de leerling volwassen wordt, voor zichzelf op leert komen en zijn talenten ontdekt. Onze leerlingen willen we wijzer de wereld in sturen met genoeg vaardigheden en vertrouwen zodat ze in staat zich aan te passen aan de diverse situaties maar ook in staat zijn zelf initiatieven te ontplooien en zo toegerust ook nieuwe situaties te creëren. Dat doen we door een breed onderwijsaanbod aan te bieden waar echt wat te kiezen valt.

Vmbo Boerhaavelaan is een school waar leerlingen en personeel met verschillende culturele achtergronden en (geloofs)overtuigingen elkaar ontmoeten. In deze bonte mengeling hechten we veel waarde aan respect en wederzijds vertrouwen. Niet alleen in de school leren we onze leerlingen omgaan met verschillen. Natuurlijk zoeken we ook de wereld buiten de school op waarbij aandacht voor het andere en de anderen, en dit leren begrijpen centraal staat. Hierdoor geven we onze leerlingen een zo compleet mogelijk wereldbeeld mee. Het spreekt voor zich dat onze leerlingen een een goede basis meekrijgen voor de vervolgopleiding. Naast het verplicht curriculum biedt iedere locatie een eigen, op de doelgroep toegesneden onderwijsprogramma. Kernbegrippen hierbij zijn: onderwijs op maat, aansluiten bij de belevingswereld van de opgroeiende jongvolwassene, met plezier naar school. Hiermee kan iedere leerlingmet vertrouwen de moderne maatschappij in, naar een hopelijk succesvolle toekomst. Onze leerlingen zijn trots op hun school, hun locatie. Ze komen terug om te vertellen hoe het gaat. Sommigen spelen een rol in de begeleiding van onze huidige leerlingen bij bijvoorbeeld de beroepsoriëntatie of examentrainingen.

Welkom in onze onderbouw!

Ons doel is dat jij onze school verlaat met het diploma dat bij jouw inzet en talenten past, op welk niveau dan ook. Het advies dat je meekrijgt van de basisschool is leidend voor de plaatsing in één van onze klassen. In de onderbouw (klas 1 en 2) op onze school werken we met dakpanklassen. Dit houdt in dat de niveaus zó ingedeeld worden dat het voor jou mogelijk is om in die twee jaar te laten zien welk niveau echt bij jou past. Aan het eind van de tweede klas maak je een keus voor één van onze praktijkrichtingen. Om jou zo goed mogelijk te begeleiden naar de juiste keuze laten we je in klas 1 en 2 uitgebreid kennis maken met de praktijk, zowel op onze school als in de maatschappij. In eerste klas bezoek je tijdens onze doe-dagen vijf keer per jaar verschillende bedrijven in verschillende sectoren. Tijdens dit bezoek krijg je niet alleen informatie over het bedrijf, maar ervaar je ook door leuke workshops wat het werken in het bedrijf inhoudt. Zo maak je kennis met veel verschillende beroepen en ontdek je wat er straks allemaal mogelijk is met jouw diploma. Ook in de tweede klas ga je vijf keer per jaar op bedrijvenbezoek, maar dan bij bedrijven die passen bij de praktijkrichting van jouw voorkeur. Zo kun je bijvoorbeeld een ochtend activiteiten begeleiden in een zorginstelling of een kijkje nemen in de keuken van een horecagelegenheid. Op deze manier ontdek je steeds meer welke richting bij jou past!