Uw kind wilt overstappen naar VMBO Boerhaavelaan

Soms moet een leerling overstappen naar een andere school bijvoorbeeld vanwege een verhuizing. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen waardoor het beter is voor een kind om van school te wisselen.

Bij een eventuele overstap is er maatwerk nodig. Daarom is een gesprek met de teamleider van de afdeling waar uw kind in geplaatst zou kunnen worden belangrijk.

Leerlingen die willen instromen dienen zich via de teamleider aan te melden. Na het aanvragen/downloaden en insturen van het aanmeldingsformulier volgt er een intakegesprek. Pas daarna wordt besloten of de inschrijving definitief kan worden. Het is onze doelstelling om de instromers zo snel mogelijk na het intakegesprek duidelijkheid te geven.