LWOO

Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het doorlopen van het vmbo, kunnen in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Hiervoor is een positieve beschikking van het samenwerkingsverband VO noodzakelijk. In het LWOO krijgen leerlingen extra hulp of begeleiding bij het leren, hun gedrag of anderszins.

Voor sommige leerlingen die aangemeld zijn voor het LWOO, is echter meer nodig. Dit kan zijn hulp bij forse school- of leerproblemen, problemen met gedrag of omgang met anderen. Het gaat hierbij om een kleine groep leerlingen die gericht hulp nodig hebben in een gespecialiseerde omgeving. Vaak hebben zij een advies vmbo-screening gekregen van de basisschool. Op het Onderwijscentrum Leiden (OCL) de Delta, voorheen het OPDC, krijgen zij onderwijs onder verantwoordelijkheid van onze school. De school beoordeelt of ze deze hulp zelf kan bieden of dat plaatsing op het OCL de Delta gewenst is. Plaatsing gebeurt niet zonder meer: de school vraagt toestemming aan u als ouders en aan de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL) van het Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o. Als deze van mening is dat plaatsing op de Delta gewenst is, dan wordt de leerling daar geplaatst voor onderwijs. Als de PCL meent, dat de hulp op de eigen school kan worden gegeven, dan zal de leerling in het LWOO van de eigen school onderwijs krijgen.