Mavo theoretische leerweg

Theoretische Leerweg (TL): vooral theorie

Als uw kind geen moeite heeft met leren, zich goed kan concentreren en graag theoretische lessen volgt, dan is de theoretische leerweg geschikt. Het examen wordt gedaan in 6 theorievakken. Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar de havo en niveau 3 en 4 van het MBO. Het TL-diploma is gelijkwaardig aan het GL-diploma.

Mavo gemengde leerweg 

Gemengde Leerweg (GL): theorie en praktijk

Als uw kind geen moeite heeft met leren maar meer een doener is en ook graag doe-lessen volgt, dan is de Gemengde Leerweg geschikt. Het examen wordt afgenomen in 5 theorievakken en 1 praktijkvak. Na het examen kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO en mogelijk naar de havo. Het GL-diploma is gelijkwaardig aan het TL-diploma.

Extra theorievak

Het is ook mogelijk om op het vmbo Boerhaavelaan in de vierde klas een extra theorievak te volgen en hier ook examen in te doen. Uw kind doet dan examen in 6 theorievakken en 1 beroepsgericht vak. Het diploma wordt na het examen omgezet in het vmbo-diploma Theoretische Leerweg.