PLUS-aanpak voor de theoretische leerweg

Op het VMBO Boerhaavelaan wordt een heel speciale leerweg aangeboden die uniek is in Leiden. Leerlingen met een twijfeladvies (kader of theoretisch) of die extra begeleiding nodig hebben bij hun werkhouding in de klas of het huiswerk, kunnen terecht komen in mavo+. De leerlingen, die mede op advies van de basisschool, groen licht hebben gekregen om deze opleiding te doen, krijgen veel extra’s. Zo is de klas niet groter dan 24 leerlingen, krijgen ze in plaats van Frans een uur extra wiskunde en een uur extra Nederlands. Ook wordt in de lessen getraind op huiswerk en vaardigheden. Aan het eind van klas 2 wordt gekeken of de leerlingen van PLUS de theoretische leerweg aankunnen. Meestal lukt dat heel goed. En als het niet lukt? Dan kunnen ze hun opleiding verder vervolgen in één van de andere leerwegen.