"Aandacht voor hoofd, hart en handen"

Vmbo-basis

dsc7439.jpgIn deze leerweg ligt het accent nog meer op de praktijkvakken. Het is bij uitstek de leerweg voor de leerlingen die praktisch bezig willen zijn en die met de theoretische vakken meer moeite hebben. Ook nu wordt ongeveer de helft van de lessen per week besteed aan beroepsvoorbereidende vakken. Via deze leerweg halen de leerlingen een startkwalificatie voor de niveaus 1 en 2 in het mbo.

Kopklas

Het is mogelijk om op het vmbo Boerhaavelaan, na het behalen van het diploma vmbo basis, een jaar extra te doen voor het behalen van een vmbokader diploma.

Vmbo-kader

dsc7420.jpgDit is de leerweg voor praktisch ingestelde leerlingen die goed kunnen leren. In het mbo stromen zij door naar de niveaus 3 en 4. In deze leerweg wordt ongeveer de helft van de lessen per week aan beroepsvoorbereidende vakken besteed.