Onderwijs in de onderbouw

Plaatsing

De leerlingen die we hebben toegelaten worden ingedeeld in een bepaalde brugklas. We streven naar zo homogeen mogelijke klassen. 

Bij het indelen van de leerlingen in de klassen kijken we in de eerste plaats naar onderwijskundige gegevens van de basisschool, zoals het schooladvies. Zo nodig nemen we ook contact op met de basisschool. Daarnaast hebben ouders en leerlingen een voorkeur voor een brugklastype aangegeven. Verder werken we met het kader van een klassengrootte van maximaal 32 leerlingen. Tot slot kijken we naar dingen als de verdeling van jongens en meisjes en de wensen van leerlingen om bij iemand in de klas te komen.

LWOO

Leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het doorlopen van de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, kunnen in aanmerking komen voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Hiervoor is  een positieve beschikking van de RVC (Regionale Verwijzingscommissie) noodzakelijk. In het LWOO krijgen leerlingen extra hulp of begeleiding bij het leren, hun gedrag of anderszins. Voor leerlingen met een vorm van zware dyslexie is een speciaal hulpprogramma op school aanwezig. Het programma Sprinto wordt bij de vakken Nederlands en Engels gebruikt om de toetsstof auditief te ondersteunen.

Voor sommige leerlingen die aangemeld zijn voor het LWOO, is echter meer nodig: speciale hulp. Dit kan zijn hulp bij forse school- of leerproblemen, problemen met gedrag of omgang met anderen. Het gaat hierbij om een kleine groep leerlingen die gerichte hulp nodig hebben in een gespecialiseerde omgeving: het OPDC, het Orthopedagogisch Didactisch Centrum.

Op het OPDC krijgen deze leerlingen onderwijs onder verantwoordelijkheid van onze school. De school beoordeelt of ze deze hulp zelf kan bieden of dat plaatsing in het OPDC gewenst is. Plaatsing in het OPDC gebeurt niet zonder meer: de school vraagt advies aan de Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) van het Samenwerkingsverband VO/SVO Leiden e.o. Als deze van mening is, dat plaatsing in het OPDC gewenst is, dan wordt de leerling daar geplaatst en ontvangt hij of zij daar onderwijs. Als de PCL meent, dat de hulp op de eigen school kan worden gegeven, dan zal de leerling niet in het OPDC geplaatst worden, maar in het LWOO van de eigen school.

Bijzonder in de onderbouw

Drama
Een van de populairste lessen in de onderbouw is drama. Het enthousiasme van onze dramadocenten werkt aanstekelijk op de leerlingen. Ze zorgen ervoor dat de leerlingen zich goed durven en leren uiten. Heel spelenderwijs zien de klassen de mooiste dingen. Er wordt ook heel veel gelachen in de lessen.

Bij sommige kerstvieringen hebben alle leerlingen meegewerkt aan een voorstelling van Scrooge. Er moesten hiervoor heel wat tekstregels uit het hoofd geleerd worden en die moesten ook nog heel natuurlijk uitgesproken worden! Het was fantastisch om te zien hoe goed de leerlingen dit deden. Bij andere kerstvieringen schreven ze zelf hun scenes en was het nog spannender om te zien wat er was bedacht en hoe er werd gespeeld.

Ook hebben de drama- en muziekdocenten al een aantal keer een Bona's Got Talent georganiseerd, in navolging van alle grote shows op TV. Goed om te zien hoeveel talent er dan rondloopt op onze school!

Er gebeurt natuurlijk nog meer. Leerlingen worden bijvoorbeeld  geholpen als ze iets moeten presenteren, bijvoorbeeld bij een spreekbeurt in de klas, of bij een van de wedstrijden waar we geregeld aan meedoen, zoals de Willie Wortel Wedstrijd. Je ziet dan dat onze vmbo'ers  heel goed uit hun woorden komen. Ze zouden in een programma als het Beste idee van Nederland geen slecht figuur slaan.

Onderwijs in de bovenbouw

Beroepsprofielen

Economie en Ondernemen (E&O)  
Met jou loopt alles op rolletjes! Vind je het leuk om op een kantoor te werken of in contact te zijn met klanten? Kortom ben jij een dienstverlener dan kan je later met een administratieve/economische opleiding bij veel bedrijven of instellingen gaan werken. Voorbeelden zijn: administratieve, financiële, commerciële of secretariële verlening van diensten. Dat kan op een kantoor, in een ziekenhuis of in een winkel. Er zijn heel veel mogelijkheden! Het is nauwkeurig werken, waarbij het werken op een computer een grote rol speelt. Of wil je liever als eigen baas gaan werken? Alle onderdelen van zelfstandig ondernemerschap ga jij ervaren.

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) 
Het beroepsgerichte profiel HBR is, zoals de naam al zegt, gericht op het gebied van hotels, restaurants, cafés, bakkerijen of recreatie. Je leert bijvoorbeeld om te koken voor gasten, maaltijden te serveren en mensen te vermaken. 

Zorg en Welzijn (Z&W)
Wil je later een beroep gaan uitoefenen, waarin je wilt klaarstaan voor  een ander? Dan kies je voor het vmbo profiel Zorg en Welzijn. Je moet natuurlijk wel graag met mensen om willen gaan. 

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
Hier maak je kennis met alle onderdelen van wat er gebeurt in de Bouw: van het ontwerpen tot aan het eindproduct. In het beroepsgerichte vak leer je basisvaardigheden en doe je veel basiskennis op. In je vervolgopleiding kun je dan kiezen om bijvoorbeeld metselaar of timmerman te worden.

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten  in elkaar zitten. Die tekenen en producten moet je ook zelf maken.

Ieder profiel is toegankelijk voor de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Voor de profielkeuze maakt het niet uit of je een leerling met leerwegondersteuning bent. Wel is het zo dat de sectorverplichte vakken doorslaggevend zijn bij plaatsing in een bepaalde afdeling. In de sector Economie is dat uiteraard economie. In de sector Techniek zijn dat nask en wiskunde en in de sector Zorg & Welzijn is dat biologie.

Voor meer informatie over de plaatsing in een bepaalde afdeling en de doorstroommogelijkheden in het vervolgonderwijs kunt u contact opnemen met een van de decanen van de school.