Schoolleiding en organisatie

Voor telefonisch contact met de vestigingsdirecteur, de teamleiders of één van de andere medewerkers kunt u bellen naar 071- 517 17 55 

Vestigingsdirecteur
dhr. E. de Boer

Teamleider klas 1 en 2
dhr. A.L. de Vries
E-mail: a.devries@bonaventuracollege.nl

Teamleider klas 3 en 4
mevr. M. van der Meer
E-mail: m.vandermeer@bonaventuracollege.nl