kennismaken_wis.pngOuderbijdrage 2017-2018

Voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten hanteren wij het online betalingssysteem WIS Collect. Ouders krijgen hiervoor aan het begin van het schooljaar een uitnodiging per mail. De school gebruikt hiervoor de e-mailadressen in Magister. Klik op de foto voor een instructievideo over WIS Collect.