Examens en pta

Op deze pagina vind je meer informatie over de examens en het pta (programma van toetsing en afsluiting). Via het pta kun je je cijfers herleiden in Magister en op je rapport en kun je ook zien welke toets wel/niet herkansbaar is.

Examenreglement

Hier vind je het algemene deel van het examenreglement en het pta. Voor verdere bijzonderheden buiten het examen om verwijzen we naar het leerlingenstatuut
Dit zijn de pta's:

PTA klas 3

PTA klas 3-4 VMBO Basis
PTA klas 3-4 VMBO Kader
PTA klas 3-4 VMBO TL

PTA klas 4

PTA klas 4 VMBO Basis - AD - Z&W - ET - BT
PTA klas 4 VMBO Basis - HTV
PTA klas 4 VMBO Kader - AD - Z&W - ET - BT
PTA klas 4 VMBO Kader - HTV
PTA klas 4 VMBO TL


 

 logo_kwaliteitscholen.png

Online Meldingsformulier Examencommissie:
Velden met een * zijn verplicht